Proiect de Autorizare (DTAC) – 6 Euro/mp

Continut:

 • Arhitectura – memoriu tehnic, plan de situatie, plan parter, plan mansarda/etaj, sectiune longitudinala, sectiune transversala, fatada nord, fatada sud, fatada est, fatada vest, imprejmuire teren
 • Rezistenta – memoriu tehnic, plan fundatie, detalii de fundatie
 • Instalatii – memoriu tehnic, schema tablou electric, scheme sanitare, scheme termice

Proiect Pachet Plus – 10 Euro/mp

Continut:

 • Proiect Autorizare (DTAC)
 • Proiect executie structura de rezistenta
  • memoriu tehnic, caiet de sarcini, tabel faze determinante, cantitati de materiale, extrase de armaturi
  • plan fundatie, detalii de fundatie, plan armare placa cota ±0,00, plan armare stalpi parter, plan armare buiandrugi parter, plan armare centuri/grinzi parter, plan armare placa peste parter, plan armare stalpi etaj, plan armare buiandrugi etaj, plan armare centuri/grinzi etaj, plan armare placa peste etaj, plan structura sarpanta, plan armare scari interioare

Proiect Pachet Plus – 12 Euro/mp

Continut:

  • Proiect Autorizare (DTAC)
  • Proiect executie arhitectura (PTh+DE) – planuri, sectiuni, fatade, detalii executie, cantitati de materiale
  • Proiect executie structura de rezistenta (PTh+DE) – planuri armare, extrase de armatura, cantitati de materiale
  • Proiect executie instalatii (PTh+DE) – planuri instalatii electrice, planuri instalatii sanitare, planuri instalatii termice, cantitati de materiale

Proiectele prezentate pe acest site, pot fi modificate la solicitarea beneficiarului, cu exceptia promotiilor curente care se refera strict la proiectul tip, asa cum este el prezentat pe site. In situatia in care se doresc modificari ale proiectului tip sau se doreste conceperea unui proiect nou, se va aplica tariful de preturi, fara discount.

Pretul include adaptarea la teren a proiectului prezentat. Pretul se calculeaza in functie de suprafata construita totala a casei, calculata prin insumarea tuturor nivelelor constructiei, inclusiv spatiile exterioare (terase acoperite, garaje, terasa etaj, balcoane, etc.).

Proiectul va fi intocmit in doua exemplare, semnate si stampilate in original.

Suplimentar, in functie de cerintele din certificatul de urbanism, verificarile tehnice de arhitectura, rezistenta sau instalatii, studiu de insorire/umbrire, calcul izolare termica (in functie de cerintele fiecarei Primarii), se vor face contra cost.